Video Analyse

Is je leven opgeschrikt door een aangrijpende gebeurtenis? Een traumatische of levensbedreigende ervaring zet zich vast in je hoofd en lichaam. Je verliest de controle. Je beslist bewust of onbewust hoe je met de situatie omgaat en kiest een overlevingsstrategie. Je sluit bijvoorbeeld bepaalde zintuigen af, zoals horen of zien. Dit kan rampzalige effecten op je werk en je leven hebben. Via videotherapie help ik jou het trauma te verwerken en de controle over je leven terug te krijgen.

Onbewuste patronen blootleggen

Videotherapie draait om het vertrouwen in de mogelijkheden om jezelf en je omgeving positief te kun-nen veranderen. Je bereikt dit door de volgende stappen te doorlopen. Ik begeleid je bij:

  1. het herbeleven van het trauma;
  2. het herbekijken van het trauma;
  3. het begrijpen van de beslissingen die je tijdens en na afloop van de gebeurtenis hebt genomen;
  4. het komen tot nieuwe beslissingen die op jouw huidige wijsheid en rijpheid gebaseerd zijn.

Video-opnamen maken het mogelijk meer van jezelf waar te nemen. Ook onbewuste patronen in jouw non-verbale communicatie worden duidelijk zichtbaar. Na het vaststellen van het non-verbale lek, maken we een plan van aanpak en gaan daar samen mee aan de slag.

Meer informatie of een afspraak maken?

Heb je vragen over videoanalyse? Of wil je een afspraak maken voor een persoonlijk intakegesprek? Bel me gerust op 040 - 211 53 37 of stuur een e-mailbericht.

Vragen over Videoanalyse?

Bel of e-mail voor meer informatie


Geen actie, zonder inzicht ... Geen inzicht, zonder actie